Banka Credins bank

Te Nderuar Kliente

Qëllimi kryesor dhe kryesor i Credins Bank është të ofrojë shërbime të shkëlqyera për klientët dhe ndërtimin e një ambienti të shëndoshë biznesi me njerëz, asete duke promovuar vlera të shkëlqyera. Kërkoni kushte pune duke klikuar në vijim:


Termat dhe Kushtet per Individe

Kushtet dhe Termat per Subjekte

Kushtet e Kartave

Interesat e Depozitave


Më poshtë gjeni Buletinin e Interesave të Depozitave që hyjnë në fuqi në datën 17 Prill 2020.


Shënim: Depozitat aktuale me afat nuk do të impaktohen nga ky ndryshim. Ato do të vazhdojnë të ruajnë normën aktuale sipas kontratës në fuqi deri në datën e maturimit. Normat e reja do të aplikohen në momentin e rinovimit të këtyre depozitave.
Interesat e Depozitave 17 Prill 2020

Credins në rrjetet Sociale

Na Kontakto

Gjej Degën