RREGULLORE E LOJËS SË FATIT PROMOCIONALE “Credins shpërblen”

Credins Bank shpërblen klientët e saj nëpërmjet lojrave të ndryshme promocionale, të cilat kanë për qëllim të rrisin përdorimin e shërbimeve bankare. Për të fituar duhet të bëhesh pjesë e lojës promocionale duke plotësuar kushtet dhe përdorur produktet bankare. Autorizuar nga Ministria e Financave me autorizimin nr. 28 prot.321/2, dt. 26/02/2024, Banka Credins Sh. A. vjen me lojën promocion që synon nxitjen e përdorimit të shërbimeve bankare të ofruara nga Banka Credins për klientët e saj.

Autorizimi nga Autoriteti i Mbikqyrjes së lojrave të fatit kliko këtu

Loja promocionale do të ofrojë çmimet e mëposhtme:

Credins do te shpalle 1 fitues ne secilen nga datat e hedhjes se shorteut sipas percaktimeve ne nenin 5. Pjesemarresit ne loje nuk duhet te pagujne vlere monetare per pjesmarrje ne loje.

Cmimet qe do te jepen nga Credins per secilin prej fituesve te Lojes Promocionale perfshijne:

        Te gjithe kartembajtesit e kartave Credins qe kryejne te pakten 2 pagesa nepermjet kartave te tyre ne muaj (Periudha I-II). Ata do te perfitojne udhetim cift jashtë Shqiperise, ne total do te jepen 2 (dy) udhetime (Nje udhetim cift per secilin shorte). Ne udhetimet perfshihen:

1.      Berlin, fluturimi + akomodimi per 2 nete, per 2 persona. Datat e udhetimit jane 19 – 21 Prill 2024. Vlera totale eshte 600 euro me TVSH

2.      Paris, fluturimi + akomodimi per 2 nete, per 2 persona. Datat e udhetimit jane 17-19 Maj 2024. Vlera totale eshte 630 euro me TVSH

        Te gjithe kartembajtedit e kartave Mastercard krediti qe kryejne te pakten 2 pagesa ne muaj (Periudha III-IV).   Ata do te perfitojne Samsung Galaxy A54, me vlere 29.990 lek me TVSH, ne total do te jepen 4 (kater) (dy per secilin shorte).

        Te gjithe personat kliente egzistues apo te rinj qe hapin per here te pare aplikacionin Credins Online (Periudha V-VI). Ata do te perfitojne udhetim cift jashtë Shqiperise, ne total do te jepen 2 (dy) udhetime (nje udhetim cift per secilin shorte). Ne udhetimet perfshihen:

1.      Venecia, fluturimi + akomodimi per 2 nete, per 2 persona. Datat e udhetimit jane 16 – 18 Gusht 2024. Vlera totale eshte 490 euro me TVSH

2.      Milano, fluturimi + akomodimi per 2 nete, per 2 persona. Datat e udhetimit jane 20-22 Shtator 2024. Vlera totale eshte 600 euro me TVSH

        Te gjithe kartembajtesit e kartave Credins qe kryejne te pakten 2 pagesa nepermjet kartave te tyre ne muaj (Periudha VII-VIII, IX-X). Ata do te perfitojne Samsung Galaxy A54, me vlere 29.990 lek me TVSH, ne total do te jepen 8 (tete) (dy per secilin shorte).

Shpërblimet e Fituesve

Klienti fitues do të kontaktohet nga stafi I bankes Credins për tu njoftuar për çmimin dhe për të vazhduar me proçedurat më tej. Klientit do ti kërkohet të paraqitet në Zyrat e Bankes Credins për të tërhequr dhuratën e fituar.

Fituesit duhet të tërheqin çmimet e tyre me një dokument identifikimi (Kartë Identiteti ose Pasaportë) brenda tre muajve nga data e shpalljes së fituesve. Në rast të mosparaqitjes për tërheqjen e çmimit deri në afatin e përcaktuar, pjesëmarrësit do të humbasin të drejtën për marrjen e tij.

Të përgjithshme

“Banka Credins” sh.a rezervon te drejten që për shkaqe të përligjura që lidhen me mbarëvajtjen e lojës, ta anullojë atë në cdo kohë.

Për të lexuar rregulloren e plotë të lojës promocionale  kliko këtu

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins