Pranë sporteleve tona ju mund të kryeni një gamë të gjerë pagesash duke filluar që nga:

Pagesat utilitare

Pagesa për energjinë elektrike
Pagesa për telefoninë fikse
Pagesa për telefoninë celularë
Pagesa për gjobat e automjeteve policisë rrugore dhe bashkiake
Garanci bankare për ambasada, gjykata, etj
Pagesa të studenteve ndaj fakulteteve

Gjithashtu të gjitha subjektet mund të paguajnë detyrimet e biznesit të tyre si

  • Pagesat e detyrimeve tatimore
  • Pagesat e taksave të bashkisë
  • Pagesat të tjera në favor institucioneve të ndryshme

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë dhe jo klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse.

Të gjitha pagesat mund të kryhen nga klientë të bankës duke paraqitur në sportel faturat përkatëse. Nese jeni titullar i një llogarie në Credins ju mund të kryeni gjithashtu dhe pagesa utilitare automatike.

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins