Asambleja e Aksionereve | Credins Bank Asambleja e Aksionereve – Credins Bank

This post is also available in: English

Njoftim 22 Janar 2021

Ju njoftojmë se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "BANKA CREDINS" SH.A e datës 22.01.2021, ora 12.00 që do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm), shtyhet ditën e Mërkurë datë 10.02.2021 ora 12.00.

Njoftim 18 Janar 2021

Credins Bank njofton se më datë 22 Janar 2021, ditën e Premte ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim shtese 30 Dhjetor 2020

Për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 30 Dhjetor 2020

Njoftim 30 Dhjetor 2020

Credins Bank njofton se më datë 30 Dhjetor 2020, ditën e Merkure ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 27 Nentor 2020

Ju njoftojmë se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "Banka Credins" sh.a e datës 30.11.2020, ora 12:00 që do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) , shtyhet ditën e Mërkurë datë 02.12.2020 ora 12:00.

Njoftim 11 Nentor 2020

Credins Bank njofton se më datë 30 Nentor 2020, ditën e Hene ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 05 Tetor 2020

Për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 13 Tetor 2020

Njoftim 02 Tetor 2020

Për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 13 Tetor 2020

Njoftim 22 Shtator 2020

Credins Bank njofton se më datë 13 Tetor 2020, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 8 Korrik 2020

Credins Bank njofton se më datë 30 Korrik 2020, ditën e Enjte ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 8 Korrik 2020

Credins Bank njofton se më datë 29 Korrik 2020, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Vendim Asambleje 29 Korrik 2020

Credins Bank publikon Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve Nr.4/1 datë 29/07/2020.

Vendim Asambleje 16 Qershor 2020

Credins Bank publikon Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve Nr.3/1 datë 16/06/2020 për shtyerjen e afatit të aksioneve të reja.

Njoftim 26 Maj 2020

Credins Bank njofton se më datë 16 Qershor 2020, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 24 Prill 2020

Credins Bank njofton se më datë 15 Maj 2020, ditën e Premte ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 05 Shkurt 2020

Credins Bank njofton se më datë 5 Shkurt 2020, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 05 Nentor 2019

Credins Bank njofton se më datë 05 Nentor 2019, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Vendim Asambleje 03 Tetor 2019

Credins Bank publikon Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve Nr.04/3 datë 01/10/2019 për rritjen e kapitalit nëpërmjet emetimit të aksioneve.

Njoftime shtese 01 Tetor 2019

Për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 01 Tetor 2020.

Njoftim 01 Tetor 2019

Credins Bank njofton se më datë 01 Tetor 2019, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 09 Korrik 2019

Credins Bank njofton se më datë 09 Korrik 2019, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Vendim Asambleje 06 Qershor 2019

Credins Bank publikon Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve Nr.02/3 datë 06/06/2019 për rritjen e kapitalit nëpërmjet emetimit të aksioneve.

Njoftim shtese 06 Qershor 2019

Njoftim për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të "Banka Credins" sh.a - ditën e Enjte datë 6 Qërshor 2019.

Njoftim 06 Qershor 2019

Credins Bank njofton se më datë 6 Qershor 2019, ditën e Enjte ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Njoftim 12 Mars 2019

Credins Bank njofton se më datë 12 Mars 2019, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 31 Janar 2019

Credins Bank publikon Vendimin e Asamblesë së Aksionerëve Nr.6/2 datë 31/01/2019 për rritjen e kapitalit nëpërmjet emetimit të aksioneve.

Njoftim 31 Janar 2019

Credins Bank njofton se më datë 31 Janar 2019, ditën e Enjte ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 26 Dhjetor 2018

Credins Bank njofton se më datë 26 Dhjetor 2018, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 29 Tetor 2018

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 29 Tetor 2018. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 29 Tetor 2018

Credins Bank njofton se më datë 29 Tetor 2018, ditën e Hënë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 27 Qershor 2018

Credins Bank njofton se më datë 27 Qershor 2018, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 16 Maj 2018

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 16 Maj 2018

Njoftim 16 Maj 2018

Credins Bank njofton se më datë 16 Maj 2018, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asambles

Njoftim 13 Shkurt 2018

Credins Bank njofton se më datë 13 Shkurt 2018, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë.

Vendim Asambleje 13 Shkurt 2018

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 13/02/2018.

Njoftim 06 Dhjetor 2017

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 06 Dhjetor 2017. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 06 Dhjetor 2017

Credins Bank njofton se më datë 6 Dhjetor 2017, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 18 Tetor 2017

Në bazë të Nenit 14 Pika 2 të Statutit të Banka Credins SHA, njoftojmë se mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve e njoftuar për ditën e Mërkurë datë 18 Tetor, shtyhet për ditën e Martë datë 24 Tetor ora 12.00. Credins Bank njofton se më datë 18 Tetor 2017, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 07 Shtator 2017

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 07 Shtator 2017. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 07 Shtator 2017

Credins Bank njofton se më datë 07 Shtator 2017, ditën e Enjte ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 10 Korrik 2017

Credins Bank njofton se më datë 10 Korrik 2017, ditën e Martë ora 15:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 17 Maj 2017

Credins Bank njofton se më datë 17 Maj 2017, ditën e Martë ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 16 Maj 2017

Credins Bank njofton se më datë 16 Maj 2017, ditën e Martë ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 09 Mars 2017

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 09/03/2017.

Njoftim 09 Mars 2017

Credins Bank njofton se më datë 09 Mars 2017, ditën e Enjte ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve

Njoftim 06 Dhjetor 2016

Credins Bank njofton se më datë 06 Dhjetor 2016, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim shtesë 24 Gusht 2016

Njoftim shtesë

Njoftim 24 Gusht 2016

Credins Bank njofton për një shtyrje të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionereve nga data 9 në datën 24 Gusht.

Njoftim 07 Korrik 2016

Credins Bank njofton se në datë 07 Korrik 2016, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 15 Qershor 2016

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 15 Qershor 2016. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 15 Qershor 2016

Credins Bank njofton se në datë 15 Qershor 2016, ditën e Mërkurë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 06 Qershor 2016

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 06/06/2016. Për të shkarkuar Vendimin e Asamblesë

Njoftim 26 Prill 2016

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve datë 26 Prill. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 26 Prill 2016

Credins Bank njofton se në datë 26 Prill 2016, ditën e Martë ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 25 Shkurt 2016

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 25/02/2016.

Njoftim 25 Shkurt 2016

Credins Bank njofton se në datë 25 Shkurt 2016, ditën e Enjte do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 28 Janar 2016

Credins Bank njofton se në datë 28 Janar 2016, ditën e Enjte do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 28 Shtator ora 14:00

Credins Bank njofton se në datë 28 Shtator ora 14:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 22 Korrik ora 14:00

Credins Bank njofton se në datë 22 Korrik ora 14:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 29 Qershor 2015

Credins Bank njofton për një shtesë në rendin e ditës të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Aksionarëve datë 29 Qershor 2015. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 29 Qershor ora 14:00

Credins Bank njofton se në date 29 Qershor ora 14:00 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 17 Dhjetor 2014

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 17/12/2014. Për të shkarkuar Vendimin e Asamblesë

Vendim Asambleje 29 Tetor 2014

Credins Bank publikon Vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve datë 29/10/2014. Për të shkarkuar Vendimin e Asamblesë

Njoftim 29 Tetor 2014

Credins Bank njofton se në datë 29/10/2014 do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 07 Gusht 2014

Credins Bank njofton një shtesë në axhendën e mbledhjes e Asamblesë së Përgjithshme të datës 07.08.2014. Për të parë shkarkuar në formatin pdf njoftimin

Njoftim 7 Gusht 2014

Credins Bank njofton se në datë 7 Gusht do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 17 Korrik 2014

Credins Bank njofton se në datë 17 Korrik do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Njoftim 27 Qershor 2014

Credins Bank njofton se në datë 27 Qershor do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Për të shkarkuar njoftimin e Asamblesë

Na Kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins