This post is also available in: en

Shpallet Ankandi datë 13.11.2019

Shpallet ankandi për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.4/164-ND, vol.4, fq.22, ZK 3234, Ndërtesë me sip.70 m2, me adresë Rrogozhinë, me çmimin 5.600.000 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 12.11.2019 – 26.11.2019.

Shpallet Ankandi datë 13.11.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.27/50-N8, ZK 8541, vërtetim hipotekor nr.100, datë 29.05.2008, Njësi me sip.105,4 m2, me adresë Lagjia “18 Shtatori”, Gjirokastër, me çmimin 13.126.960 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 14.11.2019 – 11.12.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.11.2019

Shpallet ankandi i tretë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.4/361-N27, vol.35, fq.106, ZK 8561, njësi me sip.190 m2, adresa Korcë, me vleren 201.600 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 11.11.2019 – 26.11.2019.

Shpallet Ankandi datë 08.11.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

1. Njesi me nr pasurie 46/187-N1, vol.35, fq.154, ZK 8518, me sip.124 m2, adresa Durrës, me vlerën 22.688.925 Lekë.
2. Njesi me nr pasurie 46/187-N7, vol.35, fq.166, ZK 8518, me sip.118 m2, adresa Durrës, me vlerën 21.591.075 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 04.11.2019 – 03.12.2019.

Shpallet Ankandi datë 30.10.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.10/68+1-5, vol.8, fq.54, ZK 8541, Apartament me sip.38 m2, me adrese Lagjia “Blloku I Furrave”, Gjirokaster, me cmimin 1.276.800 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 04.11.2019 – 02.12.2019.

Na kontakto

Gjej Degën