Banka Credins bank

This post is also available in: en

Shpallet ankandi datë 22/1/2020

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë si më poshtë:

Pasuria nr.4/164-ND, vol.4, fq.22, ZK 3234, Ndërtesë me sip.70 m2, me adresë Rrogozhinë, me cmimin 3.920.000 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 16.01.2020 – 03.02.2020.

Shpallet ankandi datë 22/1/2020

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë si më poshtë:

Pasuria nr.7/204+1-8, vol.25, fq.50, ZK 8150, Apartament me sip.80 m2, me adresë rr. “Bajram Curri”, Tirane, me vlerën 53.760 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 22.01.2020 – 17.02.2020.

Shpallet ankandi datë 22/1/2020

Shpallet ankandi i tretë për pasuritë si më poshtë:

1. Pasuria nr.18/99, vol.11, fq.238, ZK 3051, pyll me sip.4000 m2, me adresë Priskë e Madhe, Tiranë, me vlerën 50.400 Euro.
2. Pasuria nr.214/340+4-G4, vol.71, fq.63, ZK 3866, Garazh me sip.100 m2 me adresë Yzberisht, Tiranë, me vlerën 14.112 Euro.
3. Pasuria nr.214/340, vol.71, fq.60, ZK 3866, Garazh me sip.280 m2 me adresë Yzberisht, Tiranë, me vlerë 38.808 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 20.01.2020 – 05.02.2020.

Na kontakto

Gjej Degën