Rruga drejt suksesit | Skulptura nga z.Butrint MORINA | Credins Bank “Rruga drejt suksesit”, pjesë e koleksionit të veprave të Credins Bank – Credins Bank