MIK festival, Korce Credins Bank si gjithmonë në mbështetje të artit dhe kulturës! – Credins Bank