Ide te Gjelberta, 2018 | CSR | Credins Bank Credins Bank mbështet konkursin kombëtar “Ide të Gjelbërta 2018” – Credins Bank