home-fb Truall dhe ndërtesë në fshatin Gjorm/Kurbin në shitje nga Credins Bank | Credins Bank