Banka Credins Albania yqan në Gjirokastër në shitje nga Credins Bank – Credins Bank