Përfaqësuesit më të lartë të politikës, biznesit, trupit diplomatik, dhomave të tregtisë në një forum të përbashkët për të diskutuar mbi tematikat kryesore të rajonit si: Integrimi në EU, stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal, rimëkëmbja ekonomike e vendeve pas pandemisë, digjitalizimi dhe zhvillimi i sektorëve prioritarë dhe strategjikë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në: energji, turizëm etj.

Credins bank mbështetëse e aktiviteteve që synojnë zhvillim të ekonomisë.

Banka Credins