“Dibra N’Fest”, një organizim tepër i bukur që zgjati për tre ditë radhazi dhe i dhuroi banorëve një festë të veçantë!

Muzikë live, parada, panaire agro,  promovim i artistëve, turizmit në Dibër si dhe kulturës së tyre nëpërmjet ekspozitave, sporteve si dhe vizitave në vende historike.

Me një shtrirje në të gjithë qytetin e Dibrës, aktiviteti jo vetëm argëtoi komunitetin, por i erdhi në ndihmë edhe promovimit të turizmit në Shqipërinë Lindore.

Credins bank partnere e promovimit të turizmit, bukurive dhe vlerave të vendit tonë.

Banka Credins