Credins Bank do të jetë partneri kryesor i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, në të gjitha akivitetet sportive që do të zhvillohen përgjatë vitit 2023-2024.

Credins Bank e konsideron mbështetjen për fushën e sportit si pjesë të politikave të saj të përgjegjësisë sociale, si dhe detyrim moral ndaj komunitetit ku operon.

Kontributi për sportin, është mënyra më e mirë që të rinjtë të kenë mundësinë për ta zhvilluar veten në aspektin personal dhe të rrisin aftësitë e tyre profesionale në rang kombëtar dhe ndërkombëtar.

Bëj sport, ndihu sport!

Banka Credins