Credins bank mbështet Dhomën Britanike të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Credins bank mbështet Dhomën Britanike të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë për përgatitjet dhe organizimin e konferencës në promovimin e zhvillimit të Turizmit dhe Agrobiznesit. Kjo mbështetje ka për qëllim krijimin e një platforme për inkurajimin e prodhuesve për të kërkuar konsulencë në mënyrën sesi të zhvillojnë biznesin e tyre dhe si ti shtojnë vlerë produktit të tyre drejt zhvillimit në kërkim të tregjeve të reja, duke ofruar gjithashtu zgjidhje financiare dhe paketa sigurimi për bizneset.

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins