Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin | Credins Bank Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin – Credins Bank