Kullotë në Starjë / Kolonjë Kullotë në Starjë / Kolonjë – Credins Bank