Credins Bank We speak your language!Shorte Promocional

Shorte Promocional “Dyfisho Pagën” duke filluar nga data 15 Shtator 2016 deri në 14 Dhjetor 2016.
Autorizuar nga Ministria e Financave me autorizimin nr. 4484, dt. 17/08/2016, Credins Bank Sh. A. organizon Shorteun Promocional “Dyfisho Pagën” që synon përdorimin e shërbimeve bankare.
Përzgjedhja e fituesve do të bëhet në mënyrë automatike nga sistemi i bankës.

Lexoni më shumë


Kurse dhe Fito

Shorte Promocional “Kurse dhe Fito” duke filluar nga data 31 Tetor 2016 deri në 31 Maj 2017 për të gjithë ju që do të hapni nië depozitë me afat minimal 25 muaj, automatikisht do të bëheni pjesë e shorteut Promocional “Kurse dhe Fito” , ku fitohet një udhëtim në Disneyland, Paris me familjen tuaj. Autorizuar nga Ministria e Financave me autorizimin nr. 520, dt. 31/10/2016, Credins Bank Sh. A. organizon Shorteun Promocional “Kurse dhe Fito” që synon rritjen e depozitave. Përzgjedhja e fituesve do të bëhet në mënyrë automatike nga sistemi i bankës.

Lexoni më shumë

Kurse dhe Fito - Credins Bank

Kredi për shtëpi me normë interesi konkurruese!

Aplikoni tani

Top