Merr kredi për çfarë të duash ti.

Keni ëndërruar për një udhëtim që s’keni qenë ende?

Keni nevojë për ndonjë pajisje të re teknologjike për punë apo shkollë?

Dëshironi mobilje të re për zyrë apo shtepi, dhe nuk dini se si t’ia bëni?

Merr kredi konsumatore deri në 1.500.000 lekë, me normë interesi duke filluar nga 8%.

Avantazhe dhe Karakteristika:

Financim: Deri në 1.500.000 lekë
Interes: Duke filluar nga 8% në vit
Pa dorëzani për financim deri në 600.000 lekë për pagamarrës dhe deri në 300.000 lekë për jo pagamarrës
Afati: Deri në 7 vjet
Komision Aplikimi: 0 Komision për Aplikim Online
 

Apliko tani!

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.


Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins