Credins Bank We speak your language!

Përgjegjësia Sociale

Përgjegjësia jonë Sociale gjatë vitit 2015

Credins bank, prezanton sa më poshtë aktivitetet e  ndërmarra në kuadër të përgjegjësisë sociale. Ky raportim kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar për 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Programit për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara. OBJEKTIVI #1: Pa varfëri – Fund varfërisë në çdo formë dhe kudo, promovimi i agrokulturës dhe mbështetja […]

Lexo më shumë

Credins Bank mbështeti konkursin kombëtar “Ide të Gjelbërta 2016”

Partnerët Shqipëri organizuan në datat 24-25 Maj 2016 në Tiranë, konkursin kombëtar “Ide të Gjelbërta 2016”. Ky është viti i pestë që Partnerët Shqipëri organizojnë këtë konkurs, i cili synon të mbështesë nisma biznesi që promovojnë përfshirjen sociale, integrimin, punësimin dhe zhvillimin ekonomik lokal nëpërmjet një qasjeje miqësore ndaj mjedisit.  Risia e tij qëndron në […]

Lexo më shumë

Credins bank i bashkohet iniciativës të shtojmë gjelbërimin në qytetin tonë

Credins Bank, në kuadër të aktiviteteve të saj të përgjegjësisë sociale, i bashkohet iniciativës të shtojmë gjelbërimin në qytetin tonë. Për këtë nisme Credins bank ka mbështetur Bashkine Tiranë në mbjelljen e 1.000 bimëve të tip Maniole në aksin rrugor të unazës. Credins bank i kushton një vëmendje të veçantë zhvillimit të projekteve në fushën […]

Lexo më shumë

1 2 3 4 9
Top