home-fb vendimi-Asamblese-se-Aksionereve-25shkurt2016 (1) | Credins Bank