home-fb Vendim Asambleje 2-1_06.06.2019-Rritja e kapitalit | Credins Bank