home-fb scan17052017 Përmbledhja Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve, credins bank | Credins Bank