home-fb Truall + Objekt në Ballsh në shitje nga Credins Bank | Credins Bank