home-fb Truall + Objekt në Ballsh në Shitje nga Credins Bank | Credins Bank