home-fb Truall dhe ndërtesë në fshatin Gjorm/Kurbin | Credins Bank