Truall dhe ndërtesë në fshatin Gjorm/Kurbin | Credins Bank Truall dhe ndërtesë në fshatin Gjorm/Kurbin – Credins Bank