Truall dhe ndërtesë në fshatin Gjorm/Kurbin

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.

Pershkrimi

Përshkrimi: Prona e mësipërme është truall me sipërfaqe totale 1457 m2, nga të cilat 789 m2 janë ndërtesë (magazinë një katëshe). Vendndodhja është në fshatin Gjorm në Kurbin brenda territorit të ish magazinave të Tregtisë dhe në jug te fshatit Sanxhak. Trualli shtrihet në terren fushor dhe ka pranë dy ndërtesa një katëshe të cilat janë një magazinë dhe një kabinë elektrike. Pozicionohet 2.0 km në jug të qytetit të Laçit dhe rreth 2.5 km në linjde të autostradës Tiranë- Lezhë.
Çdokush që ka në plan të blejë pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins