home-fb Truall dhe Ndërtesë në Bubllimë Lushnje në shitje nga banka Credins | Credins Bank