Truall dhe Ndërtesë në Bërxullë Truall dhe Ndërtesë në Bërxullë – Credins Bank

Truall dhe Ndërtesë në Bërxullë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Përshkrimi: Prona ndodhet 70m nga autostrada Tiranë – Vorë në komunën Berxullë, përbri rrugës sekondare Tiranë –Vorë. Prona ka një sipërfaqe totale 4000 m2, nga të cilat, 1000 m2 truall dhe 182,2 m2 ndërtesë.
Çdokush që ka në plan të blejë pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins