Truall dhe Ndërtesë në Bërxullë Truall dhe Ndërtesë në Bërxullë – Credins Bank