home-fb Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin në shitje nga Credins Bank | Credins Bank