Tokë arë + Impiant franksionimi | Credins Bank Tokë arë + Impiant franksionimi – Credins Bank

Tokë arë + Impiant franksionimi

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Përshkrimi

Tokë arë + Impiant franksionimi

Përshkrimi: Prona është Truall me sipërfaqe të regjistruar 5,000m2 + 7,000m2, ndodhur në Rrogozhinë, Kavajë. Prona pozicionohet në zonën e tokave në anën jugore të qytetit të Rrogozhinës dhe buzë shtratit të lumit Shkumbin, në anën veriore. Prona ndodhet në zonen jugore të shesheve të kësaj nyje dhe shërben vetëm si shesh i saj. Ajo ka terren të sheshtë dhe formë tre kendore, si dhe është e shtruar në gjithë sipërfaqen me shtresë intertesh.
Çdokush që ka në plan të blejë truallin, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, proçedurat e shpejta që aplikojmë dhe çmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins