Pyll në Dajt, Tiranë | Prona në shitje | Credins Bank Pyll në Dajt Tiranë – Credins Bank

Pyll në Dajt Tiranë

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Përshkrimi

Pyll në Dajt Tiranë

Përshkrimi: Të tre parcelat janë të poziconuara midis kodrinave të shpatit perëndimor të malit të Dajtit, konkretisht në jug të fshatit Linzë rreth 120m larg "Hotel Jurgen". Çdokush që ka në plan të blejë pronat, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi hapësirat në shitje, proçedurat e shpejta që aplikojmë dhe çmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins