Pemëtore Kodër Rrëshen | Prona në shitje | Credins Bank Pemëtore Kodër Rrëshen – Credins Bank

Pemëtore Kodër Rrëshen

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Përshkrimi

Pemëtore Kodër Rrëshen

Përshkrimi: Prona është Pemëtore me sipërfaqe 650 m2. Ajo ndodhet në fshatin Kodër Rrëshen rreth 3 km larg qytetit të Rreshenit. Prona shtrihet mbi një kodër e rrethuar me toka të tjera bujqësore. Duke pasur shtrirje mbi koder, prona shikon nga njera anë luginen e lumit Fan dhe nga ana tjetër Rrugën e Kombit.
Çdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins