Kullotë në Janjar / Sarandë Kullotë në Janjar / Sarandë – Credins Bank