Dyqan në Korçë

Më shumë info
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Pershkrimi:
Njësi tregtare (dyqan) me sipërfaqe 190 m2. Rruga “Midhi Kostani” Kompleksi City Center Korçë.
Cdokush që ka në plan të blejë një dyqan të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480

Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.

Na kontaktoni!


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins