home-fb Master në FinTech | Credins Bank

Detyrimet e Studentit

Studentet qe do te perzgjidhen per kete program masteri jane te obliguar te ndjekin praktiken mesimore prane Bankes Credins dhe nese punesohen duhet te qendrojne ne Credins edhe per 2 vite te tjera pas perfundimit te Masterit.

Ne rast se Studenti per arsye te ndryshme terhiqet gjate zhvillimit te masterit ose nuk mund te angazhohet si punonjes prane credins pas perfundimit te masterit atehere duhet ti ktheje bankes vleren e Burses. Ne rast se Studenti largohet gjate 2 viteve te para duhet ti ktheje bankes vleren e mbetur te burses te amortizuar ne 24 muaj.

Detaje te tjera

Për të kuptuar më shumë mbi objektivat, karakteristikat dhe gjithë eksperiencen qe mund te kaloni ne kete program Masteri, ju ftojmë të jeni pjesemarres ne eventin online informues qe zhvillohet me date ------------, ora …………...

Mund te rregjistroheni per kete sesion informues ne linkun e meposhtem: https://bankacredins.com/master-ne-fintech/

Hapat per aplikim

1.

Aplikimi ne Credins WEB ose UET

  • deri me 16 Tetor
  • 2.

    Zhvillimi Intervistes ne grup

  • 17-23 Tetor
  • 3.

    Njoftimi & nenshkrimi Kontratave

  • 24-28 Tetor
  • Banka Credins