Në Credins ju mund të hapni një Llogari Rrjedhëse për të marrë pagën tuaj. Hapja e llogarisë është individuale dhe ju i përcillni punëdhënësit tuaj numrin IBAN ku duhet të depozitojë pagën tuaj. Ne kujdesemi që llogaritë e pagave të përfitojnë gjithmonë avantazhe konkuruese. Duke zgjedhur të hapni llogarinë tuaj të pagës në Credins, ju përfitoni shumë shërbime të tjera :

  • Kartë bankare Visa ose Mastercard, në lekë ose në Euro në përputhje me monedhën tuaj
  • Konfirmim në celular për kreditimin e pagës
  • Credins online falas për të aksesuar në çdo kohë dhe në çdo vend, llogarinë tuaj.
  • Norma interesi preferenciale për pagën apo overdraftin
  • Mundësi për Pension Vullnetar dhe shumë lehtësira të tjera

  Llogaritë në Credins bank janë të siguruara deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave – www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

This post is also available in: en


Depozita me Afat

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti

Lexo më shumë Read More

Kredi Hipotekore

Me Kredi Hipotekore, ju mund të merrni një hua personale deri në 40.000.000 ALL për të financuar blerjen e shtëpisë që dëshironi me afat kredie deri në 20 Vite.

Lexo më shumë Read More

Kartë Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins