Soni Thano,intervistë për revistën Monitor | Credins Bank Soni Thano,intervistë për revistën Monitor – Credins Bank