Soni Thano, intervistë për Televizionin SCAN | Credins Bank Soni Thano, intervistë për Televizionin SCAN | Credins Bank