home-fb Soni Thano, intervistë për Televizionin SCAN | Credins Bank