Soni Thano intervistë për revistën Monitor | Credins Bank Soni Thano intervistë për revistën Monitor – Credins Bank