Banka Credins Albania Soni Thano, intervistë për revistën Bankieri | Credins Bank