home-fb Soni Thano, intervistë për revistën Bankieri | Credins Bank