Soni Thano, intervistë për revistën Bankieri | Credins Bank Soni Thano, intervistë për revistën Bankieri – Credins Bank