Oldesa Osmenaj, intervistë për RTSH | Credins Bank Oldesa Osmenaj, intervistë për RTSH – Credins Bank