Bazuar në Autorizimin nr.405, datë 4.11.2022, lëshuar nga Drejtoria e Certifikimit pranë AMLF për subjektin “Banka Credins” SH.A, me qëllim organizimin e lojës promocionale të fatit titulluar “YOUTH”, duke qenë i vlefshëm sipas rregullores së lojës depozituar pranë institucionit Tuaj, ju bëjmë me dije se jemi në kushtet e Nenit 11 të Rregullores së Lojës se Fatit Promocionale “YOUTH”, datë 26.10.2022.

Ndodhur në kushtet e parashikuara në këtë nen, ju njoftojmë se Loja Promocionale do të ndërpritet për një periudhë pa afat, kjo për shkak të rrethanave që nuk mund të shmangen dhe për të cilat Credins nuk është përgjegjëse. 

Në vijim, do ju njoftojmë sërish për mbarimin e kësaj ndërprerje dhe zhvillimin normal sipas termave të Autorizimit dhe Rregullores.


Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins