Lehtësirat financiare që do aplikohen për Personat fizikë dhe Juridikë të prekur nga kriza e COVID-19 | Credins Bank Lehtësirat financiare që do aplikohen për Personat fizikë dhe Juridikë të prekur nga kriza e COVID-19 – Credins Bank