home-fb Model Kërkese për shtyrje kësti, Individë | Credins Bank