Të nderuar klientë,
Banka Credins bazuar në situatën e veshtirë që po kalon vendi dhe bota si rezultat i shpërthimit të COVID-19, në mbështetje të vendimit të Bankës së Shqiperisë, Urdhërit të lëshuar nga Kryeministri dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë për shtyrje të afatit të pagesës së kredive për bizneset dhe individët që po perballen me situatën e vështirë, dhe në vijm të udhëzimeve të mëparshme, ju informon se:
Banka Credins, si banka më e madhe kredidhënëse në vend, do shqyrtojë menjëherë dhe pozitivisht çdo kërkesë që do dorëzohet zyrtarisht, brenda një kohe mjaft të shkurtër.
Stafi drejtues i bankës Credins si dhe të gjithë punonjësit e saj, janë të involvuar maksimalisht dhe në këto kushte të vështira për të ndjekur me vëmendje të plotë çdo kërkesë që do prezantohet nga çdo biznes ose individ i impaktuar negativisht nga kjo situatë. Banka do proçedojë me shtyrje të pagesës së kësteve (principal dhe interes) për periudhën nga 13/03/2020 deri në 31.05.2020. Çdo kërkesë e mëtejshme do vlerësohet në kordinim të përbashkët bankë–klient sipas specifikës së çdo rasti. Për të përfituar nga zbatimi i këtyre lehtësirave, informojmë çdo klient të bankës, individë apo biznes, që të prezantojë sa më parë kërkesën pranë bankës Credins si më poshtë:

  • Çdo klient, situata financiare e të cilit është impaktuar negativisht nga COVID-19, duhet të kërkojë zyrtarisht shtyjen e pagesës së kësteve të kredisë.
  • Kërkesa do vlerësohet menjëherë nga stafet përgjegjëse të bankës dhe çdo klient do kontaktohet dhe informohet zyrtarisht në mënyre individuale.
  • Përgjatë periudhës së shtyrjes së kësteve të kredisë, banka Credins nuk do aplikojë asnjë penalitet.
  • Për menyrën e pagesës së kësteve që do shtyhen, banka në bashkëpunim me klientët do përcaktojnë bashkarisht shlyerjen e tyre në vijm të afatit të kredisë.

Shtyrja e afatit të pagimit të kësteve të kredisë për biznese dhe individë do aplikohet për periudhën nga: 13 Mars 2020 – 31 Maj 2020. Gjithsesi, çdo vendimarrje e mëtejshme do vlerësohet në vijim të ecurisë së situatës së krijuar nga COVID -19.
Çdo klient i bankës Credins (individ apo biznes), që do jetë subjekt i kësaj procedure, duhet të plotësojë formularin përkatës:

Pas plotësimit, formulari duhet të dorëzohet në një nga format e mëposhtëme:

  • Tek personi i kontaktit në degën ku jeni kredituar
  • E-mail në adresën: [email protected]

Ju informojmë se për efekt trasparence, ky plan masash nuk do aplikohet për klientët aftësia paguese e të cilëve nuk preket nga situata COVID-19. Ata do të vijojnë si zakonisht shlyerjen e detyrimeve.
Banka Credins është e impenjuar maksimalisht për të mbështetur të gjitha bizneset që do kenë nevojë për financime shtesë për të mbuluar nevojat e tyre te likuiditetit deri në kthimin në normalitet të situatës së tyre. Cdo biznes të kontaktojë përfaqësuesin e tij të kontaktit, dhe bashkarisht do e kapercejmë dhe këtë sfidë të radhës. Në këto kohë të veshtira, banka Credins dëshiron të jetë pranë kompanive shqiptare vecanërisht bizneseve të vogla dhe të mesme, duke i suportuar dhe gjetur zgjidhje që ju përshtaten. Ju mbështesim dhe jemi pranë jush pavarësisht vështirësive që mund të hasim si rezultat i kësaj situate.
Banka Credins është duke monitoruar me kujdes situatën dhe kemi ndërmarrë hapat e nevojshëm për të mitiguar çdo efekt që mund të krijohet.
Ju faleminderit!


Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins