Të kesh një shtëpi apo apartament tëndin është pjesë e ciklit të jetës së çdo familjeje. Por investimi për të blerë një pasuri të paluajtshme është shumë i madh për nje familje që po nis jetën. Shtëpia është e rëndësishme për ju dhe Credins bank në gamën e produkteve të saj ofron forma financimi si Kredia Hipotekore për financim pasurie të paluajtshme. Me Kredi Hipotekore, ju mund të merrni një hua personale deri në 40.000.000 ALL për të financuar blerjen e shtëpisë që dëshironi me afat kredie deri në 20 Vite. Përmes proçedurave të shpejta të aprovimit dhe norma interesi konkururese në treg, Credins ju mundëson financim deri në 100%.

This post is also available in: en

Avantazhe dhe Karakteristika

 • Ju blini apo zgjeroni banesën tuaj në varësi të nevojave familjare dhe në përputhje me të ardhurat tuaj.
 • Ju menaxhoni në mënyrë të kujdesshme të ardhurat tuaja në menyrë afatgjatë duke bërë një shpërndarje midis kërkesave të përditshme dhe investimeve afatgjata.
 • Ju mësoni të përdorni produkte sigurimesh të rëndësishme për ju si sigurimi i pronës apo sigurimi i jetës.

Dokumentacioni i Kërkuar:

Për individë të punësuar

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Vërtetime për të ardhurat mujore familjare.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë një biznes të vogël

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Licenca e vitit të fundit.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë biznes të madh (shpk ose sha)

 • Dokumentacioni ligjor i shoqërisë.
 • Bilanci i vitit të fundit i dorëzuar në zyrën e tatim taksave.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për informacion të personalizuar ju presim në degë!
 


Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhese

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins