Credins Bank kërkon të punësojë : SPORTELIST – ARKETARE / DEGA KAMEZ

Funksioni kryesor:

 

Misioni i Deges se Bankes eshte te siguroje ushtrimin e veprimtarise bankare ne perputhje me ligjet, duke ofruar te gjitha produktet dhe sherbimet bankare si pagesa ne favor te institucioneve shteterore, ose private, hapje llogarie, depozite, transferta, kembime valutore, leshime ceqesh etj ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi

Kriteret e nevojshme:

·        Diplome në shkencat  ekonomike, (preferohet  të ketë kualifikime pasuniversitar në shkenca financiare).

·        Të ketë eksperience pune mbi 1 vit dhe veçanërisht ne pozicionin  e ARKETARES.

·        Të marrë mbi vetë përgjegjësitë e punës duke përmbushur deadline.

·        Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel për orare të zgjatura të punës.

·        Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup.

·        Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe të trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës

·        Preferohet te jete me banim ne Zonen Koder Kamze, Laknas, Kamez,  


Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV me foto bashkë me një letër interesi në adresën e më poshtme:

Email: burimenjerezore@bankacredins.com

 

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit te Burimeve Njerezore  të Credins Bank.

 

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 15.08.2022