Credins Bank kërkon të punësojë : KESHILLUES KLIENTI MIKRO / DEGA KORCE

Funksionet dhe përgjegjësitë:

 • Identifikimi i klienteve potencial dhe promovimi i te gjithe produkteve dhe sherbimeve te ofruara nga banka.

 • Analiza e kerkesave te klientit qe nga mbledhja e dokumentacionit te nevojshem e deri ne realizimin e raport analizes.

 • Bashkepunimi me njesite e tjera pjese e bankes per te realizuar nje analize e plote e klientit si dhe ndjekjen e klienteve me probleme.

 • Menaxhimi i portofolit me qellim ruajtjen e cilesise se tij.

 • Analizimi i situates financiare te biznesit, njohje shume e  mire e pasqyrave financiare.

Për të lexuar përshkrimin e plotë të punës për pozicionin Këshillues Klienti Mikro klikoni këtu

Kriteret e nevojshme:

 • Diplome në shkencat  ekonomike,  profili Ekonomik, (preferohet  të ketë kualifikime pasuniversitar në shkenca financiare). 

 • Të ketë eksperience pune mbi 2 vite në sistemin Bankar apo institucione financiare dhe veçanërisht në fushen e kredidhenies 

 • Të marrë mbi vetë përgjegjësitë e punës duke përmbushur deadline.

 • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel për orare të zgjatura të punës.

 • Të ketë aftësi  bashkëpunimi në grup.

 • Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe  trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës 

Çfarë ofrojmë ne:

 • Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese.

 • Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje.

 • Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit te Burimeve Njerezore  të Credins Bank.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 02.12.2022.