5 Arsye për të bërë tuajën Mastercard World

1. Zëvëndësimi i menjëhershëm i kartës
Kudo ku ndodheni, brenda ose jashtë vendit, në një kohë fare të shkurtër përfitoni nga shërbimi i zëvendësimit të kartës në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi.

2. Dërgimi i Parave Cash në rast Emergjence
Në partneritet më MoneyGram, bëjmë të mundur akses në fondet e kartës suaj, në rast se keni humbur ose dëmtuar kartën.

3. Sigurim Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim

Përfitoni falas Sigurimin: Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim nga kompania e sigurimeve SiCRED.

4. Program Besnikërie
Automatikisht bëheni pjesë e programit të Besnikërisë “Pentagram”.
Në varësi të përdorim të kartës Mastercard World, klientët do të përfitojnë pikë, të cilat në fund të muajit banka do ti konvertojë në kupona dhuratë për tu shpenzuar për produkte, shërbime, milje udhëtimi, para cash në kartë etj.

5. Këshillim Dietik
Mundësi rregjistrimi në programin “Healthy Blog” për kartëmbajtësit e kartës Mastercard World Credit.
Një progam i cili ofron këshilla të personalizuara mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin sportiv, bazuar mbi të dhënat personale të çdo klienti.

Në rast të humbjes ose vjedhjes së kartës suaj:

  • Bllokoni atë sa më shpejt të jetë e mundur duke telefonuar numrat: 0800 22 73 ose +355 4 2274 777.
  • Paraqituni në degën më pranë jush, raportoni vjedhjen/humbjen e kartës dhe kërkoni një kartë të re.


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins