This post is also available in: en

Depozita PLUS

Depozita Plus është një plan kursimi sistematik, për të gjithë klientët Individë dhe veçanërisht ata pagamarrës pranë Credins Bank. Credins ju ofron kreditimin periodik në një depozitë

Lexo më shumë

Depozita ME AFAT

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmës një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti.

Lexo më shumë

Depozita PA AFAT

Depozita Pa Afat është një llogari kursimi, e cila ju ndihmon gjithnjë për të organizuar plane e projekte të ndryshme investimi. Mjafton të paraqiteni në një nga degët e bankës, pranë punonjësit të shërbimit

Lexo më shumë

Depozita Kalendarike

Depozita Kalendarike është një plan kursimi i krijuar për t’ju përshtatur kërkesave tuaja për fleksibilitet në menaxhimin e kohës dhe parave që doni të kurseni. Me anë të depozitës Kalendarike ju zgjidhni

Lexo më shumë

Depozita Kaltra

Depozita Kaltra është një investim afatgjatë, i cili nis kur fëmija sapo lind. Duke kursyer rregullisht, ju do të mund t’i siguroni edukim në shkollën më të mirë si dhe një bazë financiare

Lexo më shumë

Na kontakto

Gjej Degën